Choong-jang tul

Význam názvu Choong-jang: Choong-jang je pseudonym, daný generálovi Kim Duk-riang, který žil v dynastii Yi ve 14. století. Tento vzor končí útokem levé ruky, jež symbolizuje tragédii jeho smrti ve věku 27 let ve vězení, ještě než mohl dosáhnout plné dospělosti.videoTul se učí nositelé technického stupně II. Dan.


Úvodní postoj : Moa junbi sogi A

01. Annun so orun anpalmok yobap makgi
02. Annun so wen anpalmok yobap makgi
03. Moa so wen joomuk giokja jirugi
technika 03. v pomalém pohybu (slow motion)
04. Wen gunnun so doo songarak nopunde bandae tulgi
05. Orun gunnun so doo songarak nopunde bandae tulgi
06. Orun gunnun so dung joomuk ap taerigi
07. We gunnun so palmok chookyo makgi
08. Orun gunnun so kaunde jirugi
09. Dwiro omgyo didimyo mikulmyo dolgi, Orun niunja so palmok kaunde daebi makgi
technika 09. se sklouznutím (sliding motion)
10. Orun najunde apcha busigi
poloha rukou jako při technice 09.
11. Orun nachuo so opun sonkut nopunde tulgi
12. Orun nopunde dollyo chagi
13. Orun joomuk nopunde jirugi
14. Wen niunja so yop palkup tulgi
15. Wen niunja so palmok kaunde daebi makgi
16. Orun niunja so sonbadak bandae duro makgi
17. Wen niunja so sonkal kaunde yop taerigi
18. Wen gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
19. Orun moorup najunde apcha busigi
20. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi
21. Orun niunja so yop palkup tulgi
technika 21. se sklouznutím (sliding motion)
22. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi
23. Orun kaunde yopcha jirugi
24. Orun dwitbal so sang sonbadak noollo makgi
25. Orun gunnun so bakat palmok nopunde ap makgi, Orun gunnun so dung joomuk
nopunde yop taerigi
26. Orun niunja so opun sonkut nopunde bandae tulgi
27. Orun najunde apcha busigi
28. Wen gunnun so dwit palkup bandae tulgi
technika 28. v pomalém pohybu (slow motion)
29. Orun niunja so sondung bandae naeryo taerigi
technika 29. s dupnutím (stamping motion)
30. Orun niunja so kaunde baro jirugi
31. Wen niunja so sondung bandae naeryo taerigi
technika 31. s dupnutím (stamping motion)
32. Wen niunja so kaunde baro jirugi
33. Orun niunja so sonkal kaunde yop taerigi
technika 33. s dupnutím (stamping motion)
34. Wen gunnun so dung joomuk nopunde bandae yobap taerigi
35. Wen niunja so sonkal kaunde yop taerigi
technika 35. s dupnutím (stamping motion)
36. Orun gunnun so dung joomuk nopunde bandae yobap taerigi
37. Orun niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
38. Wen gunnun so bandae gutja makgi
39. Wen niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
40. Orun gunnun so bandae gutja makgi
41. Wen gunnun so sang sonkal soopyong taerigi
42. Wen gunnun so bandal son nopunde bandae taerigi
43. Orun kaunde apcha busigi
poloha rukou jako při technice 42.
44. Orun gunnun so bandal son nopunde bandae taerigi
45. Wen Kaunde apcha busigi
poloha rukou jako při technice 44.
46. Wen gunnun so kaunde bandae jirugi
47. Wen gunnun so kaunde jirugi
techniky 46. a 47. v rychlém pohybu (fast motion)
48. Moa so sang inji joomuk nopunde bandal jirugi
49. Wen gunnun so sonkal najunde makgi
50. Wen gunnun so pyon joomuk nopunde bandae jirugi
51. Orun gunnun so sonkal najunde makgi
52. Orun gunnun so pyon joomuk nopunde bandae jirugi

Závěrečný postoj : Moa junbi sogi A

 


Podívejte se i na ostatní sestavy v podání mistrů Taekwon-Do ITF

Chon-ji, Dan-gun, Do-san, Won-hyo, Yul-gok, Joong-gun, Toi-gae, Hwa-rang, Choong-moo, Kwang-gae, Po-eun, Ge-baek,Eui-am, Choong-jang, Juche, Sam-il, Yoo-sin, Choi-yong, Yong-gae, Ul-ji, Moon-moo, So-san, Se-jong, Tong-il


Názvosloví technických sestav od Chon-ji tul až po Tong-il tul v přehledné brožuře
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA