Vánoční besídka a přezkoušení kurzistů
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA