Zakladatel Taekwon-do generál Choi Hong-hiŽivotopis zakladatele v datech

9.11.1918

Choi Hong-hi se narodil v Hwa-Dae, distrikt Myong-Chun (dnešní KLDR), byl slabý a neduživý. Dle západního kalendáře tento den vychází sice až na 22.12.1918, nicméně Choi si zvolil jako datum svého narození listopadový termín.

1930

Choi byl vyloučen ze školy, poněvadž agitoval proti japonským úřadům.
Počátek spolupráce se studentským Hnutím za nezávislost Koreje (Kwang-Ju).
Poslán otcem studovat kaligrafii k Han Il-dongovi (také mistr bojového umění Taek-Kyon).
Hang Il-dong začal mladého Choie vyučoval Taek-Kyon, aby upevnil jeho slabou tělesnou kondici.

1936

Choi poslán do Japonska, aby dosáhl vyššího vzdělání. Zapletl se ovšem do hádky s profesionálním zápasníkem, což byl pro něj impuls pro ještě větší zdokonalování bojového umění.
V Kjoto Choi potkal Korejce, pana Kima, od něhož se začal učit japonské bojové umění, karate (Šótókan).

1938

Choi získává černý pás v karate. Později, po ještě usilovnějším tréninku, 2. dan v karate.

20.10.1943

Choi byl donucen narukovat do japonské armády proti své vůli. Jeho posádka sídlila v Pchjongjangu. Zde se zapojil do Korejského hnutí za nezávislost (Hnutí pchjongjangských studentů – vojáků).

1944

Byl odhalen, zatčen a držen ve vyšetřovací vazbě v japonském vězení, odsouzen k sedmiletému vězení, které je následně změněno na trest smrti. Ten měl být vykonán 18.8.1945.

duben 1945

Choi začal systematicky vyvíjet a zdokonalovat techniky pro nové bojové umění.

15.8.1945

Konec 2. Světové války, kapitulace Japonska, anulace rozsudku smrti (pouhé 3 dny před popravou). Choi odjíždí po propuštění do Soulu, kde organizuje setkání studentů – vojáků.

leden 1946

Choi je jmenován podporučíkem nově vzniklé armády Korejské republiky.
Zanedlouho se stal velitelem setniny v Kwang ju v provincii Cholla Namdo (4. pěší regiment).
Začal své vojáky učit karate jako prostředek tělesného a duševního výcviku.
Byl povýšen na poručíka a převelen do Tae Jon ke 2. pěchotnímu pluku, kde vyučoval i Američany.

1947

Povýšen na kapitána a poté i na majora.

1948

Byl jmenován v Soulu náčelníkem přesunu, ubytování a zásobování vojsk.
Stal se též instruktorem výuky bojového umění pro místní americkou školu vojenské policie.
Koncem roku byl již podplukovníkem.

1949

Jmenován plukovníkem. Navštívil poprvé Spojené státy, kde pobýval ve Fort Riley Ground General School. Předvedl zde své bojové umění americké veřejnosti.

23.6.1950

Choi úspěšně absolvuje vojenskou školu v USA, kam byl Korejskou republikou před rokem vyslán.

25.6.1950

Útokem vojáků ze severní části Korejského poloostrova na jižní část začíná korejská válka.

1951

Stal se brigádním generálem. Vedl Ground General School v Pusan jako zástupce velitele a náčelník akademického oddělení.

1952

Jmenován náčelníkem štábu 1. armádního sboru a byl pověřen doprovodem generála Mac Artura během jeho návštěvy v Kang Nung. V době příměří byl Choi velitelem 5. pěchotní divize.

1953

Choi napsal první oficiální knihu o vojenské výzvědné službě.
Uvedl do činnosti 29. pěchotní divizi v Cheju Island, která se později stala špičkou taekwonda v armádě.

1954

Založil Oh Do Kwan (tělocvičnu Má cesta), kde probíhala výuka kádrových instruktorů pro celou armádu. Byly zde provozovány a rozvíjeny techniky karate, taek kyon a samozřejmě moderního systému budoucího taekwonda za pomoci pana Nama Tae-hiho.
V druhé polovině roku vedl Chong Do Kwan (telocvičnu Modré vlny), největší civilní tělocvičnu v Koreji.
Byl povýšen na generálmajora.

11.4.1955

Svolal většinu korejských mistrů bojových umění s cílem dát jím vynalezenému bojovému umění jednotný název. Shodli se na názvu taekwondo generála Choi Hong-hi.
Představení moderního umění sebeobrany a válečnického umění taekwonda světové veřejnosti.

1959

Otec taekwonda a 19 nositelů černého pásu cestovali po Dálném východě. Turné mělo veliký úspěch.
Choi dosazen do dvou významných míst: president nově vzniklé Korejské asociace taekwonda a zástupce velitele 2. armády v Tae Gu.
Gen. Choi Hong-hi publikuje první pasáž o svém bojovém umění.
Navštívil Karate Club Joon Rhees v San Antoniu. Joon Rhee se stal prvním instruktorem taekwonda v USA.
Choi se vrátil do Koreje jako ředitel zpravodajství korejské armády. Nedlouho poté přijal vedení Velitelství ozbrojeného boje se správou škol pěchoty, dělostřelectva, ozbrojených vozidel, letectva a radistů.

1961 - 1962

Léta dozrávání taekwonda i Choiovy vojenské kariéry.

1962

Choi jmenován velvyslancem v malajsii, kde jako obětavý misionář taekwonda rozšířil nové bojové umění. V Malajsii začíná generál vyvíjet vzory pro taekwondo. K tomuto účelu si vybírá mistra Kim Bok Mana a Woo Jae Lima

1963

Založena Malajská asociace teakwonda.

červen 1963

Exhibice v budově Spojených národů v New Yorku a zavedení taekwonda v ozbrojených silách Vietnamu.

1964

V Singapuru založena Asociace taekwonda. Vytvořily se předpoklady pro založení asociací mimo Asii.

1965

Velvyslanec Choi, dvouhvězdičkový generál ve výslužbě, vedl misi Dobré vůle do Západního Německa, Itálie, Turecka, Spojených arabským emirátů, Malajsie a Singapuru. Vznikají národní asociace.
Generál Choi se stává prezidentem Korejské národní asociace taekwonda.
V dalších letech se exhibiční týmy rozjely do USA, Thajska, Malajsie, Vietnamu, do západní Evropy a Kanady.

22.3.1966

Ustavení Mezinárodní federace taekwonda (ITF), zakládající země: Korejská republika, Vietnam, Malajsie, Singapur, Spojené státy americké, Turecko, Itálie, Egypt a západní Německo. Prezidentem zvolen generál Choi Hong-hi.

1967

Otec taekwonda obdržel medaili 1. třídy Distinguish Service (Vyznamenání za zásluhy) od vlády Vietnamu.

1968

Exhibice taekwonda ve Francii před delegáty 32 států.
Vládou Korejské republiky udělena Choivi Cena za výzkum ve sportu a za jeho obětavou práci pro korejské bojové umění.

1969

Taekwondo se praktikuje již v 67 zemích. První asijský turnaj v taekwondu (září, Hong-Kong).
Autor podnikl cestu po 29 zemích, aby navštívil instruktory a shromáždil fotografie pro první vydání knihy "Taekwon-Do" (1972)

1972

Odchod do dobrovolného exilu do Kanady, kde mu podmínky pro život zajišťuje Park Joong-soo, dnes 9. dan. Odchod je na základě státního převratu a zavedení diktátorského režimu v Korejské republice prezidentem Park Chung-hiem a jeho snahy o zneužití taekwonda jako politického nástroje k upevnění své moci.

1973

V Korejské republice vzniká Světová federace taekwonda (WTF) jako reakce na Choiův odchod do exilu. Federaci zakládá na přímý rozkaz prezidenta Park Chung-hia náměstek prezidentské ochranky Kim Un-yong, přičemž se také hned stává prezidentem WTF.

říjen 1974

1. mistrovstí světa seniorů v taekwondu (ITF), které se konalo v Montrealu v Kanadě.

listopad 1976

1. mistrovství Evropy v taekwondu, jež se konalo v Amsterdamu.

1977

Schůzka v Tokiu, na které Choi veřejně napadl jihokorejského prezidenta Park Jung-heea, který využíval taekwondo pro své politické cíle.

1979

V norském Oslo založena Celoevropská federace taekwonda (AETF).

1980

Gen. Choi a patnáct jeho žáků, včetně jeho syna Choi Jung-hwi, podnikli monumentální cestu ("Misi dobré vůle") do Korejské lidově demokratické republiky. Bylo to poprvé, co tam bylo taekwondo představeno.

20.5.1981

Vznesen požadavek na zařazení taekwonda ITF mezi olympijské sporty.

1982

Gen. Choi navštívil Československo doprovázen mistry Han Sam-sooem a Park Jung-taekem.

leden 1983

Gen. Choi uděluje Charlesovi E. Serrefovi, prezidentu US federace Taekwon-do 7. mistrovský stupeň.

8.2.1983

Generál Choi obdržel dopis od IOC (Mezinárodní olympijský výbor), ve kterém J. A. Samaranch žádá, aby ITF splynulo s WTF, aby byly pod jednou organizací.
Choi vydává poprvé svou 15-ti dílnou encyklopedii taekwonda. Ta obsahuje na téměř 5000 stranách kompletní informace o taekwondu (3200 technik).

29.6.1985

Uskutečnila se schůzka mezi ITF a WTF avšak bez výsledku.

1990

Generál Choi se názorově rozchází s jedním ze svých nejbližších spolupracovníků, a to s mistrem Park Jung-taem. Ten následně zakládá Světovou federaci Taekwondo (GTF) a stává se v ní prvním prezidentem.

1994

ITF a generál Choi poprvé v historii pořádá oficiální mezinárodní seminář ITF také v České republice, a to konkrétně na FTVS UK v Praze.

1997

Generál Choi publikuje Multimediální Encyklopedii na čtyřech CD-ROMech.

1998

ITF a generál Choi pořádá 2. oficiální mezinárodní seminář ITF v ČR, a to opět na FTVS UK v Praze.

1999

Choi se stává prezidentem mezinárodního výboru bojových umění a her (IMGC).

25. - 27.6.1999

ITF a generál Choi pořádají 3. a poslední oficiální mezinárodní seminář ITF v ČR, a to v jihočeské Třeboni.

11.4.2002

Mistr Park Jung-tae umírá na rakovinu. Naneštěstí je to v době, kdy se opět začíná vážně mluvit o tom, že se mistr Park opět vrátí zpět ke generálovi.

15.6.2002

Generál Choi Hong-hi prohrává boj s rakovinou a ve věku nedožitých 84 let v Pchjongjangu umírá. Zde je také pohřben.
ITF se po jeho smrti tříští na 3 různé ITF (Prezidenti - Chang Ung, Choi Jung-hwa, Trân Trieu Quân).

2011

Po tragické smrti Trân Trieu Quâna (při zemětřesení na Haity 12. 1. 2010) je novým prezidentem zvolen Velmistr Pablo Trajtenberg.

25.8.2015

Mistr Ri Yong-son zvolen novým prezidentem místo Prof. Chang Unga.

 
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA