Školné

Pravidla, podmínky a možné slevy při placení školnéhoPřátelé, kamarádi, taekwondistky a taekwondisté,

valná hromada Taekwon-Do školy Velešín ITF stanovila základní sazbu školného takto:

Základní sazba školného

na kalendářní rok se stanovuje ve výši 1900 korun. (v této ceně je zahrnuto školné 1600 korun pro Taekwon-Do školu Velešín ITF a 300 korun Českému svazu Taekwon-Do v podobě známky nalepené ve vaší průkazce)

Způsob platby

na účet 2000395486/2010 do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno člena za kterého platíte

Slevy ze školného

Zároveň se upravují dva způsoby výpočtu a tím možnosti ovlivnění výše školného a to následovně:

1) Školné si můžete snížit o celých 200 korun a to vaší pravidelnou účastí na brigádách vyhlášených naší Taekwon-Do školou Velešín ITF. Od letošního školného vám bude (za brigády, kterých jste se zúčastnili) odečteno:
za jarní brigádu „ukliďme Svět" - 100 korun,
za podzimní brigádu "ukliďme Svět" - 100 korun
Konkrétní seznam účasti na minulých brigádách vám poskytne k nahlédnutí na jakémkoliv tréninku Aleš Císař.
Od tohoto kroku si vedení Taekwon-Do školy Velešín ITF slibujeme lepší naplňování jednoho z pěti aspektů Taekwon-Do a to „veřejně prospěšné práce". 

2) Druhým způsobem zůstává, jak tomu bylo i v minulosti, získání sponzorského daru. Celých deset procent ze získané částky vám Taekwon-Do škola Velešín ITF vrátí a vy můžete tyto prostředky použít na uhrazení školného.

3) Novou možností je snížení školného Taekwon-Do školy Velešín ITF o 50 Kč za každý plnohodnotný zápis do kroniky. Plnohodnotný zápisem je myšlen zápis, který již nemusí být nikterak upravován a lze ho rovnou založit do kroniky.
Podmínky zápisu: okraje stránky: vlevo 3,5 cm, vpravo 1,5 cm, nahoře a dole 2,5 cm a pokud budete psát i z druhé strany pak budou okraje takto vlevo 1,5 cm vpravo 3,5 cm, nahoře a dole 2,5 cm. Je to kvůli vazbě a ořezu stránek při vazbě kroniky do knižní podoby. Zápis může být psán na počítači nebo rukou. Lze zařadit obrázky, fotky, koláže a vše co není v rozporu s knižním charakterem kroniky. Na konci zápisu bude podepsán autor příspěvku. Zápis by měl být napsán v souladu se zásadami a slibem Taekwon-Do. Bližší informace a odpovědi na dotazy vám ráda zodpoví Hanka Císařová

Pokuty

Školné na nový kalendářní rok prosím uhraďte do 15. prosince. Po tomto datu se bude přičítat k Vašemu školnému 200 korun jako pokuta za pozdní platbu.


Tajky
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA