Velmistr Kim Bok ManŽivotopis velmistra v datech

3.12.1934

narození Kim Bok Man

rok 1941

učí se pod budhistickým knězem mistrem Lee Taekyun Moosul

15.9.1950

vstup do armády ROK (Republic of Korea-Jižní Korea), k 8. divizi, v tehdy probíhající korejské válce. Byl mu pouze 16 let. Po šesti týdnech výcviku začíná učit bojovému umění i některé vojáky

únoru 1953

kriticky zraněn šrapnelem na levém boku, pět měsíců před koncem války, armádní nemocnice v Dae Jeon City

v březnu 1954

zotavení a znovu předělen do nemocnice v Dae Jeon City Army Hospital, udržovat pořádek mezi více jak 3000 hospitalizujícími (byli často neukázněni). Setkání se seržantem první třídy Han Cha-Kyo, instruktorem bojových umění pro armádu ROK pod velením generála Choiho. Han Cha-Kyo byl také vynikajícím studentem v Chung Do Kwan, vedeným velkým mistrem Sonem Duk-Sungem a plukovníkem Nam Tae-Hi, který byl tehdy mladým kapitánem a hlavním asistentem generála Choi.

únoru 1955

demonstrace mistra Sona k otevření nové tělocvičny v Dae Jeong City, první setkání s generálem Choi. Generál chce, aby se KBM přemístil k němu do jeho divize a chce mu udělit černý pás za soukromou prezentaci technik na demonstraci-zdvořilé odmítnutí, za tři dni přijíždí generálovým autem a nastupuje do jeho divize

11.4.1955

datum, kdy se začal používat název Taekwondo

1959

vydána první publikace Taekwondo generálem Choi, pouze v korejštině a je z poloviny karate.

1963

stal se prvním korejským učitelem Taekwon-Do v Singapuru

září 1963

exhibice k oslavě nezávislosti Malajsie během mezinárodního fotbalového turnaje na Independence Stadium v ​​Kuala Lumpur před 30 000 lidmi.

1963 a 1964

vybrán společně s mistrem Woo Jae-Lim 4. dan z Malajsie z tisíce adeptů k vytvoření tulů

1965

vydána publikace Taekwondo, Umění sebeobrany, generálem Choi, anglicky a pouze Taekwondo techniky, pro některé rozpory s generálem žádá KBM aby se jeho jméno v publikaci neobjevilo

28.2.1962

odchod z armády

1972

uspořádal první Hongkongský turnaj Taekwon-Do

1973

hrál ve dvou filmech "Only The Brave Stands" a "The Big Show Down", natočených v Hongkongu

1977

se začal zajímat o WTF a světová federace Taekwondo (WTF) mu udělila 8. dan

1978

zúčastnil se třetího asijského šampionátu Taekwon-Do v Hongkongu na žádost Kim Un Yong, předsedy WTF

1979

první kniha, Practical Taekwon-Do: Weapon Techniques, (Taekwon-do: Obrana proti zbraním), čítá 3000 stran materiálu a více než 20 vzorů.

2002

zakládá světovou organizaci Chun Kuhn Do, ve Spojených státech a vydává svou druhou knihu, Chun Kuhn Do: The Complete Wellness Art, která obsahuje 15 nových vzorů vyvinutých pro Chun Kuhn Taekwondo.

2007

oceněn na banketu síní slávy Taekwondo za jeho životní přínos Taekwondo.

16.11.2011

Taekwondo Defense Against Weapons, jedná se v podstatě o dotisk knihy z roku 1979

15.5.2015

třetí kniha, Taekwon‑Do Bok Man Kim's Historic Photospective (1955‑2015)

 

Velmistr Kim Bok Man

(Velmistr Kim Bok Man v textu uváděn jako KBM, pozn. aut.)
22.srpna 1910 byla podepsána anekční smlouva Koreje Japonskem, která byla japonci přejmenována na Chosen. KBM se narodil 3. prosince 1934, stejně jako většina ostatních průkopníků první generace Taekwondo, během japonské okupace. Korea byla brutálně obsazena Japonskem již více než 30 let. Během vojenské okupace Japonsko zakázalo výuku korejského jazyka a historie. Spálilo se mnoho historických korejských dokumentů. Korejci, mladí i starší byli utlačováni a šikanováni ve škole, v práci i na ulici jejich japonskými spolupracovníky a sousedy. Byli nuceni převzít japonská jména, učit se a mluvit v japonštině. Druhá světová válka, která začala v roce 1939, znamenala pro korejské obyvatel nutnost vstupu do japonské armády či pracovat v nebezpečných podmínkách. Japonská armáda unesla tisíce korejských dívek a žen, aby poskytovaly komfortní službu japonským vojákům.

V roce 1941, v pouhým sedmi letech dala babička KBM do učení k budhistickému knězi jménem Lee, aby jej naučil se bránit. Lee byl člen civilní ochranné skupiny a učil mladého KBM bojové umění několik hodin, jednou nebo dvakrát měsíčně. Vyžadoval, aby KBM zdokonaloval své tělo a techniky každý den pomocí kopů, bouchání do stromů, skákání přes velké překážky. Lee učil KBM bojové umění nazvané Taekyun Moosul. Tae, vysvětloval Lee, znamená skákat nebo létat s kopy; kyun znamená bojovou pozici; moosul znamená bojové umění. Když skončila druhá světová válka v srpnu 1945, Lee se už ve vesnici neobjevil a mladý KBM pokračoval v samostatném výcviku a začal rozvíjet nové techniky, což je zvyk, který má dodnes, po více než 70 let. KBM byl po mnoho let proslulý svým skákáním a létajícími technikami, což bylo zdokumentováno v jeho knize o Taekwon-Do: Původ umění: Bok Man Kim's Historic Photospective (1955-2015).

Pro pionýry Taekwon-Do v korejských ozbrojených silách - včetně generála Choiho, plukovníka Nam Tae-Hi, KBM a dalších - se japonská okupace ukázala být silným motivačním faktorem rozvoje, učení, demonstrace a distribuce Taekwon-Do.
15. září 1950 učinil KBM klíčové rozhodnutí, vstoupit do armády ROK (Republic of Korea-Jižní Korea), k 8. divizi, v tehdy probíhající korejské válce. Byl mu pouze 16 let (zákonný věk, pro vstup do armády, byl 17 let, ale Kim upoutal svým duchem a nadšením pro armádu). Po šesti týdnech výcviku nastoupil Kim do bojů a zároveň formálně učil bojové umění vojáky v jednotce. Krátce nato KBM začal učit bojové umění i větší skupiny vojáků. Učil boj holých rukou, stejně jako partyzánskou válku s nožem, bajonetem a obuškem. KBM vždycky věřil, že zbraně jsou přirozenou součástí bojových umění a techniky se zbraní učí celý svůj Taekwon-do život i přesto, že se zde rozchází s vizí generála Choi pro Taekwon-Do. KBM bojoval v Korejské válce dva a půl roku, dokud nebyl v únoru 1953 kriticky zraněn šrapnelem v levém boku, což bylo jen pět měsíců před koncem války. Byl poslán do armádní nemocnice v Dae Jeon City kvůli léčbě. Ačkoli lékaři se obávali, že už nikdy nebude chodit, a tím méně dělat něco tak náročného, jako bojové umění, zotavil se a v březnu 1954 byl znovu přidělen do nemocnice Dae Jeon City Army Hospital. Měl zde pomáhat udržovat pořádek mezi více než 3000 pacienty, kteří byli často neukáznění a těžko ovladatelní.

Navzdory jeho zranění ovšem KBM stále překvapoval diváky svými mimořádnými dovednostmi, zejména se skoky a létajícími kopy.

Během pobytu v Dae Jeon City se KBM setkal s seržantem první třídy Han Cha-Kyo, instruktorem bojových umění pro armádu ROK pod velením generála Choiho a stali se věrnými přáteli. V té době byl Han Cha-Kyo také vynikajícím studentem v Chung Do Kwan pod velkým mistrem Sonem Duk-Sungem a plukovníkem Nam Tae-Hi, který byl tehdy mladým kapitánem a hlavním asistentem generála Choi.

"Rok 1955 byl šťastným rokem," říká KBM. "Šťastný pro mě, šťastný pro generála Choi a šťastný pro Taekwon-Do." V únoru 1955 velmistr Son plánoval demonstraci na oslavu otevření pobočky tělocvičny v Dae Jeon City a Han Cha-Kyo pozval tehdy KBM, aby se připojil k demonstraci. KBM souhlasil a poté se poprvé setkal s generálem Choi Hong-Hi a velmistrem Sonem Duk-Sungem. KBM soukromě demonstroval své kopy a údery generálovi Choi a velkému mistrovi Sonovi a oba se jej vyptávali na jeho bojové a vojenské zkušenosti. Mluvili také o budoucnosti bojových umění v Koreji. Mistr Son doporučil generálovi Choiovi, aby udělil černý pás KBM za dovednosti prezentované během demonstrace. Ke konci setkání se generál Choi také zeptal KBM, jestli by se chtěl přesunout do jeho divize a pomoci mu učit bojové umění v ozbrojených silách Koreje. KBM uctivě odmítl obě nabídky. Ve svých dvaceti letech neměl zájem se učit japonským technikám. Místo toho chtěl vytvořit a propagovat bojové umění pro Koreu. Po setkání se KBM vrátil ke svým povinnostem v nemocnici. O tři dny později generál Choi volal velícího důstojníka KBM a nařídil mu, aby KBM přijel za generálem. Generálův požadavek byl tak naléhavý, že KBM dostal auto, aby se mohl dostavit. KBM se i dnes usmívá situaci, kdy dostal auto a mohl jej řídit sám. Během několika dní se KBM přesunul do divize generála Choi, aby pomohl rozvinout a založit korejské bojové umění. KBM a mistr Son zůstali po celý život přáteli až do jeho smrti 29. března 2011.

Kopy a údery vyučované v kwans v Koreji, včetně Chung Do Kwan, byly japonské karate, japonské jméno jednoduše přeloženo do korejštiny podle pořadí: tang soo do nebo kong soo do. Generál Choi sám získal černý pás v karate při studiu v Japonsku. KBM, na druhé straně, neměl oficiální výcvik v japonském karate, pouze v Taekyun Moosul, bojovém umění původem z oblasti jeho vesnice. V tom byl KBM jedinečný mezi průkopníky Taekwon-Do v korejské armádě. Generál Choi a plukovník Nam Tae-Hi v tomto velice respektovali KBM, jako instruktora nově vznikajícího bojového umění.

Po příštích 13 let generál Choi často žádal o stanovisko a rady KBM v mnoha záležitostech týkajících se Taekwon-Do, a výsledkem bylo, že KBM měl primární vliv na technický rozvoj a růst umění. Generál Choi se také radil o názvu Tae Kwon Do s KBM, ačkoli nebyl členem Pojmenovacího výboru. Poté, co generál Choi vysvětlil podivné, neznámé jméno, jak to později předložil Pojmenovacímu výboru (scéna, kterou generál Choi podrobně popisuje ve svých pamětech), KBM souhlasil, že Taekwon-Do je dobré jméno pro nový korejský bojové umění. KBM a první seržant Han Cha-Kyo doprovázeli generála Choiho a plukovníka Nam Tae-Hi na schůzi Pojmenovacího výboru a mezitím, co probíhala jednání, stáli venku, čekali a kouřili.

Obecně se uznává, že Taekwon-Do se narodilo 11. dubna 1955, ale jen málo živých dnes ví, proč. Někteří věří, že se jedná o datum, kdy generál Choi, s pomocí plukovníka Nam Tae-Hi a čínského slovníku, přišel s názvem Tae Kwon Do. Jiní věří, že toto je den, kdy generál Choi navrhl jméno Pojmenovacímu výboru, který svolal s velmistrem Sonem Duk-Sungem. Někteří věří, že je to den, kdy prezident Rhee Syng-Man poprvé napsal Tae Kwon Do v čínské hanji na svitek pro generála Choiho. KBM se tomuto datu usmívá a říká: "To je datum, kdy jsme začali používat název Taekwon-Do," říká, "ještě předtím, než byla navrženo nebo schváleno. Pokud tomu tak je, bylo to pondělí“. Jihokorejský prezident Rhee napsal jméno Taekwon-do 跆拳道 pro generála Choi, což bylo až v srpnu v srpnu 1955.

KBM se domnívá, že jej generál Choi měl rád nejen pro jeho rodné bojové umění a pokročilé dovednosti, ale také proto, že od něj vždycky získal správný názor a radu, a to navzdory své nižší vojenské hodnosti. Mnoho generálových spolupracovníků slepě souhlasilo s generálem Choi kvůli jeho hodnosti a autoritě, aby se vyhnuli problémům. KBM a generál Choi však měli během 13 let společné práce v Taekwon-Do mnoho neshod a argumentů. Došlo ke značnému zvedání hlasů a otřásání dveří. "Generál Choi pracoval velmi tvrdě," uznává KBM. "Velmi jsem ho vážil. Měl bystrou mysl, ostrý názor a nebyl zkorumpovaný. Byl velmi přímočarý. Bez generála Choi by nebylo žádné Taekwon-Do, žádné korejské národní bojové umění. Byl ve správné pozici, aby to udělal. On myslel a pracoval takhle. "

I přes jejich rozdíly, generál Choi i nadále žádal KBM o jeho myšlenky a názory. KBM výrazně přispěl k podobě tulů, které generál Choi vytvořil pro Taekwon-Do mezi lety 1956 a 1964, aby nahradil modely karate, které se vyučovaly civilistům a vojákům, protože v té době byly pouze jediným dostupným modelem. KBM také doporučil generálovi Choi, aby byly tuly nebo vzory pojmenovány a symbolizovaly prominentní korejské historické osobnosti a události a aby se tak zachovalo to nejlepší z korejské historie v rámci nového národního bojového umění. KBM pomohl rozvíjet a podílet se na více vzorů Ch'ang Hon než kterýkoli jiný (kromě samotného generála Choiho). Více než polovina tulů (přesně 15) byly vyvinuty z velké části v Malajsii mezi lety 1963 a 1964, kdy generál Choi vybral KBM a mistra Woo Jae-Lima(4.dan) z Malajsie z tisíce adeptů k vytvoření tulů, vzorů. KBM poskytl ještě dále pohyby pro čtyři doplňkové tuly, což je celkem 19. Celkem dvacet Ch'ang Hon tul bylo dokončeno pro publikaci v Taekwon-Do z roku 1965 generála Choi učebnici, Taekwon-Do: Umění sebeobrany. Symetrie je možná nejvýznamnějším příspěvkem KBM na většinu vzorů, které pomáhal rozvíjet, a procvičovat tak levou a pravou strany těla. Tato charakteristika se objevuje ve všech budoucích modelech KBM, včetně těch, které se týkají zbraní. Na otázku, proč některé modely, které pomáhal KBM rozvíjet pro generála Choi, nejsou symetrické vlevo a vpravo, KBM jednoduše odpověděl: "Byl jsem už unavený se hádat s generálem Choi."

V roce 1963 pomáhal KBM generálovi Choi Hong-Hi, otci Taekwon-Do, vyvíjet, připravit a připravit první učebnici Taekwon-Do v angličtině v Malajsii, knihu, která by se ukázala jako stěžejní nástroj mezinárodní a globální propagace Taekwon-Do. Vydáno v roce 1965, Taekwon-Do: Umění sebeobrany, představuje tisíce fotografií ilustrujících stav nového korejského bojového umění. KBM pomohl hodně generálu Choiovi s přípravou a organizací první učebnice Taekwon-do v angličtině, která se v té době stala stěžejním celosvětovým nástrojem propagace Taekwon-do. Zatímco první kniha generála Choi, publikovaná v korejštině v roce 1959, může být považována za polovinu karate, polovinu Taekwon-Do, nová kniha se snažila opustit karate. KBM formoval techniky a metody Taekwon-Do při práci na tulech. Když se práce na nové knize začala v roce 1963, navrhl a argumentoval generálovi, aby používal korejské názvy pro většinu, ne-li všechny techniky v knize, pro další odlišení Taekwon-Do od karate. KBM však nebyl spokojen s knihou navzdory jeho příspěvkům a žádal, aby se tam jeho jméno neobjevilo. Taekwon-Do generála Choiho: Umění sebeobrany, vydávané v roce 1965, sloužilo jako originální hlavní text nového národního bojového umění a založení Mezinárodní federace Taekwon-Do (ITF), kterou generál Choi založil v roce 1966. Kopie knihy byly dány jako dárky před demonstracemi Taekwon-Do, jak odhalují některé z fotografií zde publikovaných. Na tuto publikaci pak navázalo vydání významné 15-dílné encyklopedie generála Choiho z Taekwon-Do v roce 1985.
 KBM se ve své knize Taekwon-do: Origins of the art  zmiňuje o prvních demonstracích, které byly úchvatné, nebezpečné a vzrušující zároveň, jak to dokazují fotografie z jeho knihy. Hlavní instruktor Joong Do Kwan Tae Kwon Do Colin Wee v Perthu v Austrálii, správně poznamenal, že demonstrace předvedené v nejnovější knize KBM musely nové národní bojové umění Taekwondo ukázat jako funkční a nesmělo zklamat. Na exhibicích nebyly žádné rohože a žádné ochranné prostředky. Meče, tyče, obušky, bajonety a nože byly skutečné. Kopy a údery byly pro demonstrační účely co nejpravděpodobnější. Modřiny jsou zřejmé. Na skupinových fotografiích, které ukazují demonstrace, jsou obvazy a tmavé brýle. Jakožto nové bojové umění chtěli účastníci předvěst vždy to nejlepší a tak modřiny, opuchlé a nateklé ruce a nohy nebyly žádnou výjimkou. KBM toto popsal zejména během historických demonstrací z roku 1959 ve Vietnamu a na Tchaj-wanu. Ani pozdější demonstrace nebyly méně nebezpečné, jak je vidět na fotografiích. První velkoplošná demonstrace v Malajsii byla provedena na žádost předsedy vlády Tunku Abdul Rahmana v září 1963 k oslavě nezávislosti Malajsie během mezinárodního fotbalového turnaje na Independence Stadium v ​​Kuala Lumpur před 30 000 lidmi. Byl KBM někdy během těchto demonstrací zraněn? "Pouze dvakrát," říká. Jeho první zranění bylo, když byl na boku píchnut bajonetem. Naštěstí jeho čepel poškodila jeho dobok více než jeho samého. U druhého zranění uklouzl na mokré trávě a byl omráčen obuškem do hlavy
KBM odešel z armády ROK 28. února 1962, po téměř dvanácti letech služby, ale nikdy nepřestal s bojovými uměními. Byl prvním instruktorem Taekwondo zaměstnaný oficiálně korejskou vládou, v roce 1963, kdy se stal prvním korejským učitelem Taekwon-Do v Singapuru. Vyvinul první dva vzory se zbraní pro Taekwon-Do, Silla Pole a Silla knife v roce 1966, zatímco žil a vyučoval v Hongkongu. V roce 1972 uspořádal první Hongkongský turnaj Taekwon-Do. Pomáhal založit první asociace Taekwon-Do v téměř desítce zemí, včetně Malajsie, Hongkongu, Bruneje, Singapuru a Filipín. Byl prvním, kdo demonstroval Taekwon-Do v Ugandě a Keni. V roce 1973 hrál ve dvou filmech "Only The Brave Stands" a "The Big Show Down", natočených v Hongkongu. V roce 1977 se začal zajímat o WTF a světová federace Taekwondo (WTF) mu udělila 8. dan. V roce 1978 byl na třetím asijském šampionátu Taekwon-Do v Hongkongu na žádost Kim Un Yong, předsedy WTF. První knihu, Praktická Taekwon-do: Obrana proti zbraním, vydal v roce 1979, čítá 3000 stran materiálu a více než 20 vzorů. Světová organizace Chun Kuhn Do, kterou založil ve Spojených státech v roce 2002, vydala jeho druhou knihu Chun Kuhn Do: The Complete Wellness Art (Volume 1), která obsahuje 15 nových vzorů vyvinutých pro Chun Kuhn Taekwondo. V roce 2007 byl oceněn na banketu síní slávy Taekwondo za jeho životní přínos Taekwondo .

Ve věku 80 let KBM stéle učí, rozvíjí a propaguje Taekwon-Do po celém světě, jak tomu bylo za posledních 60 let. Taekwon-Do cvičí ve více než 200 zemích přibližně 90 milionů lidí díky příspěvkům talentovaných a oddaných průkopníků armády ROK, ke kterým patří KBM. Nejen, že vyučuje principy umění, které pomáhal založit a rozvíjet, ale také předává své historické zkušenosti z první ruky. Ti, kteří mají to štěstí s KBM posedět a poslechnout si začátky a průkopnická léta  Taekwon-do, jistě na tento zážitek nezapomenou. KBM stále vyučuje semináře a předsedá praktickým zkouškám po celém světě v zemích, jako jsou Spojené státy, Nizozemsko, Velká Británie a Malajsie a dalších.

Napsal mistr Mike Swope

Generální tajemník Světové federace Chun Kuhn Taekwondo

Předseda sdružení Kansas Chun Kuhn Taekwondo

Závěrečné poznámky

1) Pojem Taekwondo může být matoucí, protože může být napsán třemi různými způsoby. Tae Kwon Do vytvořil generál Choi Hong-Hi a kapitán Nam Tae-Hi pomocí čínského slovníku. Generál Choi ve svých zprávách popisuje novou frázi a jak to vysvětlil ostatním členům slavné jmenovací komise. Fráze vypadá, že byla napsána jako tři samostatná slova v armádě ROK, když byla vytvořena v roce 1955, ale je to v pomlčkované podobě jako Taekwon-Do v první americké knize Gen. Choi o umění Taekwon-Do: The Art of Sebeobrana, vydaná v roce 1965. Tato fráze se objevuje jako tři samostatná anglická slova jako Tae Kwon Do na zádech doboků již v roce 1968 v průběhu demonstrací historického prvního mezinárodního demonstračního týmu Taekwon-Do Federation (ITF) vedeného Nejvyšším velitelem Kim Bok-Man. Tae Kwon Do se objevila na zádech doboků, aby pomohla identifikovat umění s publikem během tohoto období, podle velmistra Kim Jong-Chana (lépe známého jako JC Kim) na souvisejících příspěvcích na Facebooku v květnu 2015. Do roku 1972 se umění stalo jediným slovo ve jménu nové světové federace Taekwondo (WTF). Dnes tři jazyky obecně naznačují politickou příslušnost. Tae Kwon Do je používán nezávislými školami a organizacemi, často pocházejícími z původních kwanů v Koreji, jako jsou populární Moo Duk Kwan, Ji Do Kwan, Chung Do Kwan apod., Které praktikují vzory zapůjčené z japonské karate. Taekwon-Do je používána školami a organizacemi, které jsou obecně přidružené nebo sestoupily z vojenských Taekwon-Do a ITF a praktikují modely Ch'ang Hon. Taekwondo je spojena se školami a organizacemi, které se přihlásí ke Světové federaci Taekwondo a Kukkiwonu v Jižní Koreji a praktikují barevný pás Taegeuk a vzorky černého pásu Yudanja. Jsou to samozřejmě široká zobecnění a některé školy a organizace mohou praktikovat více než jednu sadu vzorků, jako je kata japonské karate a vzory Ch'ang Hon. Historie spojené s frázemi Taekwondo, Taekwon-Do a Tae Kwon Do je nicméně zajímavá.

2) Bok Man Kim a Jae Lim Woo pomohli generálovi Choi vyvinout 15 tulů nebo vzorů mezi lety 1962 a 1964, zatímco generál Choi sloužil jako korejský velvyslanec v Malajsii. V žádném konkrétním pořadí nejsou tituly: [4] Chon-Ji, Dan-Gun, Do-San, Won-Hyo, Yul-Gok, Joong-Gun, Toi-Gye, Kwang- Jang, Ko-Dang, Yoo-Sin, Choi-Yong, Se-Jong a Tong-Il. Navíc Bok Man Kim řekl, že má navíc ještě podstatně méně vstupů na pět dalších tulů - Hwa-Rang, Eui-Am, Se-Jong, Chung-Mu a Gye-Baek. ] Jediné modely Ch'ang Hon, které Bok Man Kim neměl žádný vstup ani vliv, jsou Juche, Sam-Il, Yeon-Gae, Eul-Ji, Mun-Mu a Seo-San.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Bok_Man

3) Bok Man Kim je oceněná kniha Taekwon-Do: Původ umění: Bok Man Kim's Historical Photospective (1955-2015) Bok Man Kim oceněná kniha, Taekwon-Do: Původ umění: Bok Man Kim's Historic Photospective 1955-2015) Části tohoto článku jsou zapůjčeny z přednášky majora Mike Swopea na téma Taekwon-Do: Původ umění: Bok Man Kim's Historic Photospective (1955-2015). Nejvyšší velitel Kim Kim Taekwon-Do: Původ umění: Bok Man Kim's Historical Photospective (1955-2015) je možné zakoupit přímo od World Chun Kuhn Taekwondo Federation, Moosul Publishing, LLC a od Amazonu ve Spojených státech, Kanadě a Spojeném království. Je k dispozici po celém světě prostřednictvím největšího distributora knih na světě, Ingram. Taekwon-Do: Původ umění je publikován společností Moosul Publishing, LLC ve Spojených státech.

Chun Kuhn Taekwondo

Chun Kuhn Taekwondo bylo vyvinuto velmistrem Kim Bok Manem, jedním z průkopníků Taekwon-Do v armádě ROK (Republic of Korea). Jako hlavní seržant pomohl Bok Man Kim generálovi Hong Hi Choi (také známému jako Gen. Choi Hong Hi) rozvinout některé z bojových technik Taekwon-Do a 15 z 24 vzorů Ch'ang Hon, což byly první korejské vzory vyvinuté pro Taekwon-Do, v Malajsii od 1963 do 1964. Vzory Ch'ang Hon zůstávají oficiálním vzorem Mezinárodní federace Taekwon-Do (ITF) i o více než 50 let později. Seržant Bok Man Kim také sloužil jako instruktor Taekwon-Do pod velením generála Choi. Během své vojenské služby pomáhal Bok Man Kim generálu Choi, často nazývanému "otci" Taekwondo a jistě hlavnímu zakladateli umění, aktualizovat příručku pro oblast armády ROK a napsat knihu: „Taekwon-do: Umění sebeobrany“, která byla první knihou o Taekwondo v angličtině. Bok Man Kim tenkrát žádal generála Choi, aby odstranil jeho jméno z knihy kvůli jejich osobním rozdílům a pohledům na Taekwon-do. Chun Kuhn Taekwondo představuje nepřetržité úsilí Kim Bok Mana o dokonalé bojové umění, které během padesátých let pomohl vytvořit a představit národům v celé jihovýchodní Asii, včetně Vietnamu, Tchaj-wanu, Malajsie, Singapuru, Indonésie, Bruneje, Sarawaku, Filipín a Hongkongu v 60-tých a počátkem sedmdesátých let.

http://worldchunkuhntkd.com/about-us/about-supreme-grandmaster-bok-man-kim/

 
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA