Desatero žáka

...aneb jak se stát "správňáckým tekwondistou"



1. Řiď se zásadami a slibem Taekwon-Do.

Zásady i slib TKD platí nejenom pro tvůj pobyt v tělocvičně, ale zkus je uplatňovat vždy, ať jsi kdekoliv, s kýmkoliv, ať vykonáváš jakoukoliv činnost.

2. Věnuj Taekwon-Do alespoň 10 minut denně.

Stanov si plán, čeho chceš v tkd dosáhnout, veď si tréninkový deníček abys věděl/a jak daleko jsi pokročil/a ve výstupu na vysokou horu, kam se chceš vyšplhat.

3. Važ si toho, že můžeš svobodně rozhodovat sám o sobě.

Že můžeš studovat, voloně dýchat a važ si těch kteří tě dokážou posunout tam kam se sám nedostaneš.

4. Měj rád své rodiče, važ si jich a pomáhej jim.

Orientální přísloví praví: král, učitel a rodič jsou jeden a jsou si rovni. Rodiče ti dali život a vždy stojí na tvé straně, učitel ti předává moudrosti, schopnosti a dovednosti a tvůj představený, kterého si vážíš a respektuješ, je člověk na kterého se můžeš vždy spolehnout pro jeho moudrost, zkušenosti a rozvahu.

5. Každý den vykonej alespoň jeden dobrý skutek.

Dobrým skutkem uděláš radost svým blízkým, ale i cizím lidem. Dobrým skutkem poroste i tvoje sebevědomí. Konej tak, aby sis mohl vážit sám sebe a za své jednání se nemusel stydět.

6. Pomáhej starým lidem, věnuj jim alespoň pozdrav.

Pamatuj, že i ty budeš jednou na jejich místě. Člověk ze služby čerpá sílu.

7. „Žij zdravě, pamatuj, že tělo je chrámem duše." (E.T.Seton)

„Ve zdravém těle, zdravý duch"(M. Tyrš). Oba tito velikáni se shodují v tom, že člověk má neustále usilovat o svou kondici tělesnou a duševní. Oba konce pásu patřící k doboku ti toto připomínají každý trénink.

8. Žij v souladu s přírodou.

Pamatuj, že příroda je nejlepší tělocvična a ochraňuj ji, stejně tak, jako všechny neškodné tvory pro radost sobě a druhých.

9. Mluv pravdu a považuj své čestné slovo za nezrušitelné.

To je zákon pravdy a pravda je moudrost. Chceš-li být respektován, uznáván a ctěn ostatními, stůj za svým slovem. Čestné slovo je norma, kterou sis sám vymyslel, je to otázka tvé cti, vážnosti a důstojnosti.

10. Buď veselý a raduj se z toho, že žiješ.

Pamatuj, že každá rozumná radost, kterou získáš nebo dáváš je nezničitelný poklad.




ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA