Technické sestavy

Technické sestavy (korejsky "tuly") v Taekwon-Do ITF je soubor určitého počtu základních pohybů jdoucích za sebou v pevném a logickém pořadí. Student může, pokud se danou sestavu naučí, takto systematicky bojovat až s několika pomyslnými protivníky.Názvosloví technických sestav od Chon-ji tul až po Tong-il tul v přehledné brožuře

Při tomto tréninku navíc student může cvičit s maximálním nasazením i silou bez toho, že by svého protivníka jakkoliv zranil. Vznik sestav v bojových uměních sahá hluboko do historie. Jakmile lidé začali bojovat, velice rychle zjistili, že je nutno se také na boj dobře připravit. V opačném případě totiž velice často boj prohrávali. Bohužel pro žáky i učitele bojových umění bylo ve své době nemyslitelné, aby trénovali svoji zručnost v útoku i obraně proti skutečným protivníkům. Toto však naopak bránilo bojovníkům v jejich individuálním rozvoji, a to až do té doby, dokud někdo nadaný vysokou mírou představivosti vytvořil první sestavu. Od té doby využívá sestavy v tréninku také drtivá většina bojových umění.

Taekwon-Do ITF

je vytvořeno jeho zakladatelem, korejským generálem Choi Hong-hi, celkem 24 technických sestav, které se liší nejen svou délkou, ale především skladbou jednotlivých technik. Prvních 9 snadnějších sestav se učí žáci (žákovské stupně kup), zbývajících 15 sestav již patří mezi ty mistrovské. Každý student může cvičením sestav projít mnoho technik Taekwon-Do v sériích, přičemž po tuto dobu nepotřebuje skutečného protivníka. Častým opakováním těchto sestav navíc získává návyk na určité typy kombinací útočných i obraných pohybů, což mu potom ve skutečném boji může pomoci. Neméně podstatná výhoda cvičení sestav je také v tom, že student jejich cvičením podstatně zvyšuje svou celkovou fyzickou kondici, rozvíjí svalstvo celého těla, vylepšuje kontrolu dýchání, pružnost těla a také svůj celkový pohybový rytmus. Většina sestav v Taekwon-Do ITF, počet jejich jednotlivých pohybů, diagram i celkový charakter sestavy navíc symbolizuje významné osobnosti korejských dějin. Studenti Taekwon-Do tak mají možnost seznámit se touto formou také s bohatou historií korejského národa.


Následující body by jste měli vždy brát na vědomí při každém cvičení tulů:

  • Tul by měl začít a skončit přesně na stejném místě. Toto signalizuje přesnost cvičení
  • Správný postoj a směr musí být dodržen po celou dobu cvičení
  • Svaly by měli být buď napnuté nebo uvolněné zejména v kritických momentech cvičení
  • Cvičení tulu by mělo být prováděno rytmicky bez jakékoli strnulosti
  • Pohyb může být také zpomalený nebo zrychlený, postupujte podle instrukcí
  • Každý tul by měl být podle možností zvládnutý perfektně, než se přejde k dalšímu
  • Studenti by měli znát účel každého pohybu (techniky)
  • Studenti by měli každý pohyb provádět reálně
  • Útočné a obranné techniky by měli být procvičovány pravou i levou rukou i nohou stejně

 


Podívejte se na všechny sestavy v podání mistrů Taekwon-Do ITF

Chon-ji, Dan-gun, Do-san, Won-hyo, Yul-gok, Joong-gun, Toi-gae, Hwa-rang, Choong-moo, Kwang-gae, Po-eun, Ge-baek,Eui-am, Choong-jang, Juche, Sam-il, Yoo-sin, Choi-yong, Yong-gae, Ul-ji, Moon-moo, So-san, Se-jong, Tong-il


Názvosloví technických sestav od Chon-ji tul až po Tong-il tul v přehledné brožuře
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA