Tajkyho turnaj 17.2. první ročníkITF
Svay TKD
EU
Silva Nortica
Intereg
MŠMT