Trenérské soustředění 21.1.Milanem a Jardou
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA