Seminář s velmistrem Hwangem 14.2. Třeboň před závody
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA