První slavnost meče aneb Noc RytířůNoc RytířůByl horký letní den 28. června 2008, když se skupina šesti kandidátů rytířského stavu sešla na hradě Velešín, k vykonání obřadu pasování rytířů Taekwon-Do školy Velešín ITF. Čas byl určen na 16:00 hod. a lze konstatovat, že všichni, jichž se tato událost týkala se dostavili včas, i se vším materiálem, který byl pro zdárné provedení akce potřebný. Program byl stanoven předem a tak nebylo potřeba dlouze vysvětlovat, co vše potřebné je nutné vykonat, aby kandidáti došli ke kýženému cíli. Každý rytíř, chce-li být hoden tohoto označení by měl vykonat skutek nebo skutky, které by byly prospěšné nejen rytířské komunitě, ale širší veřejnosti hlavně. Jako takový byl určen úkol spočívající v urovnání terénu v hradním příkopu tak, aby se i v budoucnu mohl využívat jako jakési podium pro organizování různých akcí. Ačkoli se úkol zdál být jednoduchým a původně na něj byly vyčleněny pouze dvě hodiny, ukázalo se, že dosažení tohoto cíle nebude až tak jednoduché jak si účastníci zpočátku mysleli. Po třech hodinách usilovné práce však byla připravena alespoň trochu rovná plocha, po které se dalo chodit. Zároveň byla postavena vatra o pěti stupních, symbolizujících pět zásad: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch. Dávní rytíři směli ke slavnostnímu aktu pasování přistoupit až poté, když byli čistí na těle i na duši a proto jsme i mi museli udělat něco se svou tělesnou schránou, neboť po tříhodinové námaze jsme byli všichni zpocení a umazaní. K tomu nám výtečně posloužily vody Římovské přehrady a zaplavat si v podvečer v téhle nádherné vodě a po namáhavé práci bylo opravdu božské.

Noc RytířůPo téhle proceduře už nezbývalo než počkat až se úplně setmí, a pak mohl začít samotný ceremoniál. Kandidáti se převlékli do bělostných doboků, na vyvýšenině nad příkopem zapálil každý svou louč a v zástupu sešli před vatru, kterou každý ze své strany zapálil. Pochodně byly rozmístěny kolem vytvořené plochy tak, aby ji celou ozářily.  Poté všichni zacvičili společně tul rytířů, Hwarang. Následovala krátká ukázka přerážecích technik, kdy každý předvedl  svou oblíbenou techniku a přerazil dřevěné desky v počtu, který si sám určil. Přestože každý z nás už taková cvičení absolvoval mnohokrát, a mnohokrát se zúčastnil i ukázek pro veřejnost na nejrůznějších místech a za různých situací, bylo na každém znát, že tato situace je něčím výjimečná. Snad to byla přítomnost tmy a prostoru ozářeného živými ohni, snad ticho okolního lesa, ale nejvíce asi vědomí toho, že se nacházíme na místě kudy prošla historie, která se přímo dotýká každého z nás, která se přímo váže k místům kde žijeme, pracujeme, kde vychováváme své děti a kudy prošli i naši předkové. Jací asi byli?

Večer se blížil svému vrcholu. Nad urovnanou plochou, kde se doposavad odehrávalo celé představení je trochu širší pěšina se skalnatou terasou a vzrostlým stromem, ze které je za denního světla vidět celý hradní příkop a  obě části rozbořeného hradního paláce. Tak přesně toto místo bylo zvoleno pro vykonání samotného aktu pasování. Pasování probíhalo ve škole poprvé a tak nejprve pasoval Milan Prokeš, jako předseda školy, Jirku jako nejstaršího z kandidátů, který se tím pádem stal seniorem rytířů, a ten potom postupně pasoval Milana Prokeše, Milana Rouhu, Aleše, Františka a Hanku. Samotný akt pasování je podrobně popsán v tzv. „Kodexu Meče" a není účelem této zprávy se podrobněji o něm rozepisovat. Průběh byl ale velmi působivý a pro každého se stal vyvrcholením svátečního večera.

Po ukončení této oficiální části se potom všichni převlékli do civilního oděvu a u vatry strávili zbytek večera. Popíjení a pojídání dobrot samozřejmě patří k věci a rytíři nejsou žádní puritáni a jak bývá našim dobrým zvykem došlo i na kytary a písničky a samozřejmě přespání pod širákem u vatry, na velešínském hradě má rovněž svůj neopakovatelný půvab, a po noci jakou byla tato se všem spalo nádherně. Tak taková tedy byla noc rytířů na hradě Velešín l.p. 2008 dne 28. měsíce června. 

Zapsal: Jiří Císař

foto z pasování rytířů naleznete v Galerii 2008

 


Osobní profily rytířů Taekwon-Do školy Velešín ITF

Milan Prokeš, Jiří Císař, Milan Rouha, Aleš Císař, František Jeřábek, Hana Císařová
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA