Soustředění 6.7. Hotel Aktiv
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA