Kde všude žijí Tajkyho příbuzníRys Ještě koncem 19. století obýval rys ostrovid téměř celou Evropu, Střední Východ a většinu střední a severní části Asie. V současnosti je oblast jeho výskytu podstatně menší. Dnes jeho evropské teritorium zahrnuje pouze území Norska, Švédska, Finska, přes Švýcarsko a Německo na jih až po Řecko. V Asii obývá území pobaltských republik, severní oblasti Ruska, celou tibetskou plošinu a areál jeho výskytu zasahuje až do Číny.

Základním životním prostředím rysa je les, v horách může vystupovat až na hřebeny. V Evropě a v severní části Ruska žije v oblastech s rozsáhlými lesy a s hojným výskytem srnčí zvěře, zatímco ve střední Asii obývá otevřenější oblasti s řidším porostem. Vyskytuje se i na svazích Himalájí, kde žije v neúrodných kamenitých oblastech porostlými pouze kosodřevinou.

Rys patří k původním druhům naší savčí fauny. Dříve se vyskytoval na celém našem území. Vlivem osídlení, postupného odlesňování krajiny, změnou skladby lesů a přímým pronásledováním člověkem byl však v 19. století vyhuben. (Poslední spolehlivý doklad o výskytu v Čechách je z roku 1885.) Téměř jedno století potom nebyl v Čechách vůbec, na Moravě se objevovali pouze zatoulaní migrující jedinci z horských oblastí západních Karpat. V letech 1982 - 1989 však bylo na Šumavu vypuštěno 17 karpatských rysů, kteří se stali základem prosperující populace. Od té doby se rysové rozšířili do více oblastí Česka - Labské pískovce, Jeseníky, Beskydy a možná i do dalších. Tato krásná kočkovitá šelma se tak opět stává součástí naší fauny.

Rys ostrovid dříve obýval prakticky všechny lesní oblasti Eurasie, dnes je v Evropě jeho výskyt roztříštěný do několika větších a menších populací (Karpaty, Skandinávie, Pobaltí, Alpy, Balkán). Přestože byl v českých zemích v minulých stoletích vyhuben, do Beskyd se přirozeně se vrátil ze Slovenska (karpatská populace). Na moravsko-slovenském pomezí dnes trvale žije 15 - 20 kočkovitých šelem. Dalších 70 - 80 rysů osidluje Šumavu a Pošumaví (česko-bavorská populace). Tyto zvířata jsou rovněž potomky rysů původem ze slovenských Karpat - v 80. letech minulého století sem bylo několik zvířat přemístěno člověkem. Bohužel šumavští rysové zůstali od všech okolních populací dosti izolovaní. Sporadicky se rys vyskytuje také v Jeseníkách nebo v Labských pískovcích.

Původně rys obýval prakticky všechny lesní oblasti Eurasie, snad kromě Pyrenejského poloostrova, kde stále žije jeho menší příbuzný rys pardálový (Lynx pardinus), dnes nejohroženější kočka světa, čítající maximálně několik stovek kusů.

V dnešní době je areál rysa ostrovida nesouvislý a zejména v Evropě značně ostrůvkovitý. Rozeznáváme tu tři souvislé a poměrně stabilní populace: Karpaty (2200 rysů), Fennoskandinávie (2500 rysů) a Pobaltí včetně částí Ukrajiny a Polska (2000 rysů). Nestabilní nebo ohrožené jsou populace česko-bavorská, balkánská, alpská, jurská a vogézská, které byly povětšinou znovu uměle vysazeny. V Polsku žije kolem 350 rysů, na Slovensku přibližně 500.

zdroje a foto: www.priroda.cz, wikipedia.org, www.selmy.cz, www.naturephoto.cz, www.naturphotogallery.com, www.photomecan.eu, www.zajicjiri.com, www.naturphoto.cz


Víte jak žije Rys Tajky Ostrovid...

Co o Tajkym zjistili vědci / Tajkyho základní charakteristika / Kde všude žijí Tajkyho příbuzní / Rys Tajky v České republice / Jak Rys Tajky loví potravu / Rys Tajky a jeho rodina / Na koho si musí dát Rys Tajky pozor / Jak poznáte v přírodě rysí stopu aneb Tajkyho apkumči / Rys Tajky jako maskot naší Taekwon-Do školy Velešín ITF / Po stezkách s rysem Tajky
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA