Třetí Tajkyho tábor 13.7. Přední Výtoň
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA