Třetí Tajkyho tábor 19.7. zkoušky
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA