Ukázka 27.7. Besednice
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA