Velmistr Hwang Ho Yong

první viceprezident ITF, předseda technické a vzdělávací komise ITF, hlavní mezinárodní instruktor ITF pro Českou republikuŽivotopis velmistra v datech

11. května 1956

Hwang Ho-yong se narodil v městečku Sin Uiz, které leží v KLDR nedaleko čínských hranic.

1982

Druhý instruktorský kurz v KLDR pod vedením mistra Lim Won-supa.

1982 - 1987

Hwang s korejským exhibičním týmem Vystupoval 1x v Itálii, 2x v tehdejší Jugoslávii) Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie…), 4x v Maďarsku, 3x v Rakousku, dále pak Německo, Norsko (sedm dní a sedm exhibic) a hodně v Číně

1984 s panem generálem spolupráce na Encyklopedii Taekwon-do

říjen 1987

Hwang Ho-yong (v té době V. Dan) přijíždí se svojí ženou Ham Myong-suk poprvé do tehdejšího Československa smluvně na tři roky propagovat taekwondo a založit národní federaci.

1989

Hwangovi se narodila dcera.

1992

Hwang se vrací do Koreje.

1993

Hwang se stává vedoucím oddělení trenérů a státní reprezentace Korejské federace Taekwon-Do ITF.

1994 - 1995

Hwang vyslán podpořit rozvoj taekwonda do Indie.

1995

Na podzim se Hwang (7. Dan) vrací opět do České republiky.

1996

Hwangovi se narodil syn.

2000

Na podzim odjíždí Hwang do Koreje, kde byl jmenován v rámci ITF předsedou komise mezinárodních instruktorů Taekwon-Do ITF.

prosinec 2002

Přílet Hwanga zpět do České republiky.

2003

Hwang obdržel certifikát na 8. Dan s pořadovým číslem K-8-4.

7. září 2011

Hwang obdržel certifikát na 9. Dan s pořadovým číslem K-9-1.

srpen 2012

Hwang je zvolen viceprezidentem ITF za Asii.

2016

 

vydána kniha o velmistrovi Hwang Ho-yongovi k jeho šedesátinám

                       

V současné době Velmistr Hwang Ho-yong stále bydlí v České republice, pořádá semináře po celém světě a těší se dobrému zdraví.

Hwang Ho YongTaekwon-Do ITF se na území České republiky

objevilo poprvé na jaře roku 1987 v Českých Budějovicích, kdy se rozhodli toto moderní umění sebeobrany začít u nás vyučovat jugoslávští učitelé Taekwon-Do ITF, mistr Zoran Samsa, Toni Nobilo a Emin Durakovič. Za oficiální počátek však lze považovat příjezd korejského mezinárodního instruktora Hwang Ho Yonga (dnes velmistr Prof. Hwang Ho Yong 9. Dan), který přijal pozvání do tehdejšího Československa a přijel do Prahy na podzim stejného roku, aby zde položil základy originálního Taekwon-Do ITF.

"Začátky byly opravdu těžké," vzpomíná mezinárodní instruktor ITF pro ČR, v té době držitel 7. Danu a technický komisař Českého svazu Taekwon-Do ITF mistr Hwang Ho Yong, "původně jsem sem přijel jen na tři roky. Počátky mého působení zde byly spojeny s řadou problémů. Taekwon-Do v tehdejším Československu nemělo svoji vlastní organizaci, chyběly finance a navíc první oddíl Taekwon-Do vznikl v tělovýchovné jednotě, jejíž činnost byla orientována na karate."

Navzdory těmto potížím se mistr Hwang zhostil svého úkolu založit u nás Taekwon-Do ITF, zodpovědně. Dnes má Český svaz Taekwon-Do ITF, který byl založen následně v roce 1991 již 32 samostatných oddílů, ve kterých cvičí či cvičilo již více jak 11.000 studentů. Taekwon-Do ITF se tak vyučuje ve více jak 50-ti městech a obcích po celé České republice. Mimo to v pěti regionech (Praha, Západní Čechy, JižníČechy, Jižní Morava a Severní Morava) fungují v rámci projektu ministerstva školství již delší dobu Střediska talentované mládeže, které se dále starají o nejtalentovanější mládež daného regionu. Na ně pak navazuje Česká státní sportovní reprezentace Taekwon-Do ITF, která dnes patří jak v seniorské, tak i v juniorské kategorii mezi nejlepší státy nejen v Evropě, ale i na světě.

Velmistr Hwang Ho Yong

se narodil 11. května 1956 v malém městečku Sin Uiz, které leží v KLDR nedaleko čínských hranic. Jako mladý kluk hrál basketbal a cvičil gymnastiku. Po absolvování střední školy se přihásil na Vysokou školu sportu, po jejímž absolvování začal pracovat v korejské federaci Taekwon-Do ITF. Ve svých 28 Ietech složil před dnes již legendárním zakladateIem Taekwon-Do, prezidentem Mezinárodní federace Taekwon-Do gen. Choi Hong Hi (*9.11.1918 - † 15.6.2002) zkoušku na IV. Dan, při příležitosti jeho návštěvy spojené se seminářem v Pchyongyangu. Ke IV.Danu mu byl Mezinárodní federací Taekwon-Do udělen certifikát mezinárodního instruktora. Při soutěžích a exhibicích se mistr Hwang nejraději věnoval technikám skoků a kopů ve výskoku, které se při soutěžích Taekwon-Do ITF označují jako "speciální techniky" - korejsky T-KI (čti: "tuky"), ve kterých se brzo stal ve své generaci nepřekonatelným. 2 x v této disciplíně zvítězil také na Mistrovství Koreje. Instruktážní fotografie řady technik kopů ve výskoku čí přeskoků překážek v jeho provedení se díky tomu dostaly i do "bible"" Taekwon-Do - 15-ti dílné encyklopedie Taekwon-Do, jejíž autorem je sám gen. Choi Hong Hi.

Hwang Ho YongV letech 1982 - 1986

procestoval spolu s korejským exhibičním týmem Itálií, Jugoslávii, Maďarsko, Norsko a především Čínu. V řadě těchto států byl ohlas těchto exhibic základem k růstu popuIarity Taekwon-Do ITF vedoucí k založení národní asociace. V roce 1987, jak již bylo uvedeno přijel se svoji ženou Ham Myong Suk smluvně na tři roky do tehdejšího Československa za účelem vyučovat a propagovat zde bojové umění Taekwon-Do a založit národní federaci. Svoji misi v České republice ukončil v roce 1992, kdy spolu s Českým reprezentačnim týmem odcestoval do Koreje u příležitosti Mistrovství světa, které se zde 10. - 15. zíří 1992 konalo. V Koreji se následně stal vedoucím oddělení trenérů a státní reprezentace Korejské federace Taekwon-Do ITF.

1994 a 1995 byl vyslán podpořit rozvoj Taekwon-Do ITF v Indii

odkud byl na četné žádosti a na základě mnoha jednání vyslán Mezinárodní federací Taekwon-Do zpět do České republiky, aby ve svém započatém díle pokračoval. Na podzim v roce 1995 se mistr Hwang opět do České republiky vrátil a nepřijel sám. Společně s ním přijela opět také jeho žena Ham Myong Suk a dcera Hwang Suk Yong. Následující rok se mistru Hwangovi narodil také syn, Hwang Kwang Hun. Na podzim roku 2000 odjel mistr Hwan Ho Yong i se svoji rodinou zpět domů do Koreje, když byl jmenován v rámci ITF předsedou komise mezinárodních instruktorů Taekwon-Do ITF. K nám do České republiky se vrátí v prosinci 2002, aby zde pokračovat ve své další práci. Mistr Hwang (pokud je na území České republiky) je jako jediný u nás v rámci Českého svazu Taekwon-Do ITF oprávněn udělovat technické stupně Taekwon-Do ITF a to jak žákovské (10. - 1. kup) tak také mistrovské do výše III. Danu. Dále dohlíží nad výukou Taekwon-Do ITF ve všech oddílech Českého svazu Taekwon-Do ITF. Jeho úkoIem je dohlížet především na držitele mistrovských technických stupňů Dan, zejména pak na pedagogickou činnost instruktorů a jejich asistentů v oddílech. Do dnešního dne již v České republice udělil více jak 250 mistrovských technických stupňů Dan, jejichž držitelé se tak stávají základem pro úspěšný rozvoj českého Taekwon-do ITF.
K tomuto Mistr Hwang dodává: "V Taekwon-Do je třeba si však uvědomit, že první Dan získáva ten, kdo zvládl pouze základy tohoto bojového umění. Je to něco podobného jako když člověk leze na horu a když konečně dosáhne prvního vrcholu teprve zjistí, co je za ním a co jej vlastně ještě čeká. Vrchol svých technických schopností dosáhne student Taekwon-Do s ohledem na svůj věk a fyzické dispozice zpravidla s třetím nebo čtvrtým Danem, plného porozumění Taekwon-Do však často daleko později. Proto se také instruktory Taekwon-Do stávají až držitelé 4. - 6. Danů a mistry držitelé 7. a vyššího. To nejtěžší na cestě zvládnutí technik a filozofie Taekwon-Do je zpravidla na počátku. Řada zájemců o toto umění si myslí, že se hned stanou mistry a že si za krátký čas osvojí všechny techniky. Chybí jim trpělivost a proto mnohdy předčasně od tréninku odcházeji. Pro některé je také jediným cílem získat černý pásek přes to, že by dokázali jistě víc. K tomu je však potřeba pevná vůle, disciplína a trpělivost, stejně jako respekt k principům BUDO i svým učitelům. Každý žák Taekwon-Do by se při své cestě k poznání Taekwon-Do měl držet pěti zásad Taekwon-Do - zdvořilosti, čestnosti, vytrvalosti, sebeovládání a nezdolného ducha".

Před lety měl velmistr Hwang,

jak sám přiznává, radost především z toho, když jej někdo z jeho učitelů pochválil, nebo když dokonale zvládl novou techniku. Avšak po tom, co se poprvé představil sám v roli učitele a mistra dívá se na věci poněkud jinak. Chce být především dobrým pedagogem - učitelem a mistrem. Možná i proto vzpomíná na okamžiky radostí spojené se založením samostatného Českého svazu Taekwon-Do ITF, ale i na okamžiky, kdy zde udělil první Dan. Radost má i z úspěchů Českého Taekwon-do na světových i Evropských soutěžích, kdy jeho žáci dosáhli řady skvělých výsledků. ( pozn. Od roku 1992 do roku 2002 získali čeští Taekwon-disté ITF více jak 280 médailí z Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, včetně několika titulů Mistrů světa a tím zaujali za Polskem 2. místo v Evropě a Česká republika je svými sportovními výkony Taekwon-Do ITF mezi šesti nejlepšími státy na světě). A s čím ještě není zcela spokojen? Snad jen s nepochopením významu BUDO u některých žáků Taekwon-Do, či nedodržováním všech jeho zásad a etiky. Mnozí také zjednodušeně chápou bojové umění Taekwon-Do pouze jako sport, bez snahy zdokonalovat se nejen fyzicky, ale i duševně v morálce, etice i filosofii.

*(článek převzat ze stránek Českého svazu Taekwon-Do ITF)

 


Další profily velmistrů a mistrů Taekwon-Do

Park Jong Soo, Hwang Ho Yong

 
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA