Historie taekwonda v Bad Leonfeldnu

jak to všechno začaloHistorie Taekwon-do školy Velešín Sportunion Bad Leonfelden ITF

Taekwon-do v Bad Leonfeldenu by zřejmě neexistovalo bez Míši Urbancové (1.kup), která již po několik let vyučovala na Sternsteinu, malém rakouském lyžařském středisku u hranic s Českou republikou, lyžování. Je držitelkou rakouské lyžařské licence a při vyplňování kolonky svého sportovního života, uvedla pro badleonfeldenské cizí jméno - Taekwon-do. A tato nevinná informace v životopise vzbudila zájem rakouské strany o organizaci tréninků Taekwon-do v Bad Leonfeldenu. Psal se 2013. Trvalo však ještě nějaký čas, kdy Míša, díky své neutuchající píli a slibu, která neuváženě dala svým rakouským přátelům, přivedla někoho, kdo Taekwon-do cvičí a trénuje. Milan Prokeš téměř rok unikal….

Takže cvičící historie Taekwon-do v Bad Leonfeldenu se začala psát dne XX. června 2014. V tento den se sešli za rakouskou stranu Andrey Eckerdorfer a Wolfgang Bräuer, zástupci rakouské sportovní organizace Sportunion a badleofendenského aktivního života a za českou stranu Míša Urbancová a Milan Prokeš. V neutrální budově místního infocentra se dohodly podmínky, místo a čas tréninků. S náborem se začalo však až od září, jak je ostatně zvykem v klasické, české taekwon-do výuce.

Při cestě na první ukázkový trénink si Míša s Milanem, netušíce, co je vlastně v Bad Leonfeldenu čeká, optimisticky říkali, že když se „nikdo“ na trénink podívat nepřijde, tak se vlastně nic neděje, že si jen udělají pěkný společný výlet, že si dají v Badu kafe a pojedou zpátky domů. Ale jaké je čekalo překvapení. Na první trénink se přišlo podívat a cvičit přes 60 dětí a rodičů. Formulováno přesně, když Milan napočítal do šedesáti cvičenců, raději s počítáním přestal. Tělocvična v základní škole Adalberta Stiftera praskala ve švech. Bylo to náročné, ale krásné. Trochu se sice ukázaly slabiny v německé slovní zásobě těchto dvou protagonistů, ale šli do úkolu naplno a se vší dostupnou energií. Špatně se například Míše, se slovní zásobou především lyžařské terminologie, vysvětlovalo v němčině poslání a filozofie bojového sportu Taekwon-do a jeho zásady, jako jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch. To jsou opravdu slova, která se běžně na denním programu neobjevují. Avšak následující týdny a měsíce se vše uklidnilo, cvičit zůstali jen ti nejzarputilejší. Trenérský tým rozšířil ještě kvalitní trenér s kvalitní němčinou Zdeněk Rubeš V.dan a taekwon-do začalo psát své kapitoly v Bad Leonfeldenu.

Přišly první zkoušky, první společný trainningslager, první společné zážitky. Každý rok se prováděly pravidelné nábory nových žáků, ale samozřejmě byli i odpadlíci, kteří nevydrželi tréninkové tempo. Přesto se sportovní tým neustále pomalu rozrůstal a zkvalitňoval.

V červenci 2017 jsme zorganizovali společný dětský tábor v Přední Výtoni, kterého se zúčastnila Lili Bräuer, Max a Nina Reiter a Filip a Viktoria Eckerdorfer.

V roce 2018 se pět žáků zúčastnilo prvních závodů v Českých Budějovicích a největšího úspěchu dosáhla Lili Bräuer v tulech a to třetího místa. Na zkouškách v dubnu obdrželo červený pás již šest žáků.

V současné době aktivně cvičí okolo třiceti cvičenců. Nejsou to jen děti, ale i jejich rodiče, což v sobě obsahuje další nedocenitelný rozměr především pro tyto rodiny – společně strávený čas, společné cíle, společné zážitky.
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA