Historie taekwonda ve Velešíně

Důležité události v průřezu dějin Taekwon-Do školy Velešín ITF.2017

Tento rok by se dal nazvat rokem nových projektů. Kromě toho, že jsme byli úspěšnými žadateli v programu VIII MŠMT ČR, rozhodli jsme se zapojit i do programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a podali žádost do Fondu malých projektů. Kromě již klasických aktivit naší školy se tak objevila další sféra naší činnosti a na to na poli kulturním. V rámci již zmíněného přeshraničního projektu (Bad Leonfelden - Velešín) jsme zorganizovali hned 2 akce pro veřejnost. První nesla název „V jednom kraji“, jehož hlavní myšlenka spočívala v propojení obyvatel našeho kraje rozděleného historickými a politickými událostmi pomocí společného zájmu – Taekwon-do. V rámci této akce byl promítán film „V jednom vše a ve všem jen jedno“ spojený s besedou autorky paní Mgr. Lenkou Ovčáčkovou, Ph.D. Další velmi povedenou akcí byl večer s názvem „Pocta panu Ing. Železnému“, kdy jsme ve spolupráci s KIC Velešín připravili besedu o tomto zajímavém velešínském občanovi.

Ale rozhodně jsme neusnuli na vavřínech ani na poli závodním kde k nejúspěšnějším závodníkům patřil již tradičně Dominik Sluka. Tento juniorský reprezentant si z Mistrovství Evropy z Liverpoolu přivezl 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili a na republikové úrovni získal další cenné kovy. Opět se tak nominoval do desítky nejúspěšnějších sportovců Českokrumlovska za rok 2017. Ale ani ostatní závodníky nesmíme opomenout: František Jeřábek, David Dvořák, Sandra Kubálková a další, jejichž výsledky si můžete přečíst v odkazu „Úspěchy“.

Bylo by chybou nezmínit i další novinku v našich aktivitách a tou byl „První Tajkyho tábor“, který se konal druhý týden v červenci v Přední Výtoni a měl hned mezinárodní účast. Zúčastnili se ho totiž jak čeští, tak rakouští malí taekwondisté a již nyní je jasné, že bude mít v příštím roce pokračování.

2016

Zřejmě nejvíce se velešínská škola Taekwon-do zviditelnila při několikadenním působení v Olympijském parku Rio Lipno. Zde kromě pravidelných modelových tréninků pro veřejnost v jednom ze stanů se i několikrát představila na hlavním pódiu, kde jejich vystoupení působivě moderovala dvojice sportovních komentátorů ČT Daniel Stach a Petr Svěcený.

Dále je určitě vhodné zmínit úspěšné zkoušky Ing. Milana Prokeše na 6. dan. V závodních kruzích se opět blýskl Dominik Sluka, který přivezl zlatou a stříbrnou medaili z týmových soutěží na ME v řecké Soluni. Mezi úspěšné závodníky této sezóny se řadí i Jaroslav Bartizal, Václav a Vít Veselý, Franitšek Halabrín ml. a další. Samozřejmostí již je také účast na různých ukázkách, dětském dni a na akci „Ukliďme svět“. Naši členi se opět účastnili i celorepublikových seminářů a trenérských soustředění. Co se týká pravidelných soustředění naší školy, byli jsme po letech donuceni změnit místo. Stále máme sice směr Lipenská přehrada, ale tentokráte jsme zavítali do hotelu Active v Přední Výtoni.

V tomto roce se opět několikrát konaly zkoušky na vyšší technické stupně, avšak i v tomto směru čekala naši školu poměrně velká událost. Již v loňských letech trenéři Taekwon-do školy Velešín ITF působili i v rakouském Bad Leonfeldenu. Zde se také na podzim konalo první soustředění zakončené seminářem a zkouškami před velmistrem Hwang Ho Yongem 9. dan.

2015

Zřejmě největší událostí tohoto roku byly oslavy 25 let taekwon-da ve Velešíně. Termín připadl na sobotu  26. září 2015 a místo bylo poněkud netradiční - velešínské městské koupaliště, jehož prostor byl využit pro odpolední soutěže dětí. Kromě této akce se taekwondisté podíleli i na pořádání hry k 70. výročí konce II. světové války, na téma "Osobnosti a významná místa ve Velešíně", která se konala 22. dubna 2015 a byla opět zaměřena na mladší věkovou skupinu našeho města.
Členové školy se samozřejmě účastnili i pravidelných oddílových soustředění a akcí. Na závodním poli se mezi nejúspěšnější zařadili Dominik Sluka (vyhlášen mezi 10 nejúspěšnějšími sportovci Českokrumlovska roku 2015) a Václav Veselý (nejúspěšnější junior MČR).

2014

V roce 2014 se velešínská škola taekwondo se svými 130 členy stala největším oddílem v jihočeském kraji. Rozšířila svou působnost, a tak se pod velešínskými trenéry cvičí taekwondo nejen v Kaplici, Besednicích, Kamenném Újezdě, Chvalšinách, Homolích, Českém Krumlově, ale nově také v rakouském Bad Leonfeldenu. Z největších sportovních úspěchů stojí jistě za zmínku vítězství týmu seniorů v kategorii Sebeobrana na Mistrovství České republiky, a účast velešínského odchovance Dominika Sluky na MS juniorů v Tadžikistánu, což mu pomohlo  k získání titulu Talent Českokrumlovska.

2013

Kromě již tradičních jarních a podzimních soustředění se v hotelu Fontána na Hrdoňově konalo i trenérské soustředění, kde vzniklo pár vydařených fotografií (viz fotogalerie). Po stezkách s rysem Tajky jsme se na jaře vydali tentokráte ke Kamenné věži u Velešína a v červnu již tradičně na velešínský hrad, kde se konala Slavnost meče. Během roku probíhaly různé soutěže, kterých jsme se účastnili ve velkém počtu a zaznamenaly nejedno vítězství. Přehled všech medailistů naleznete v odkazu O nás - Úspěchy. Podobně jako v roce 2012 i tento rok se mezi nejúspěšnějšími sportovci Českokrumlovska členové Taekwon-do školy Velešín ITF neztratili. Jako Sportovní rytíř byl oceněn Ing. Milan Prokeš a nejúspěšnějším sportovním kolektivem pak družstvo - František Jeřábek, Jaroslav Bartizal, Pavel Mrzena, Robert Ondráček a Vojtěch Rouha. Kouzelnou tečkou roku 2013 byla vánoční besídka, kde byl představen „jestřáb tul", který na počest Ing. Milana Prokeše vymyslel František Jeřábek.

2012

Události v roce 2012 gradovaly a gradovaly. Začalo to dubnovými zkouškami na mistrovské stupně, kdy se naše řady rozrostly o několik I. a II. Danů, ale především Ing. Milan Prokeš získal V. Dan. Museli jsme hledat novou základnu pro soustředění - to jarní se konalo v Hotelu u pralesa v Černém údolí, podzimní pak v hotelu Fontána na Hrdoňově. Jarního soustředění se nemohl zúčastnit Ing. Milan Prokeš, protože reprezentoval Českou republiku v kategorii veterán na Mistrovství Evropy v bulharské Sofii, kde získal 3 zlaté medaile. Tím ale jeho úspěch neskončil. K této sbírce přidal ještě dvě zlata z Mistrovství světa z estonského Talinu. Jeho úspěch motivoval ostatní členy k neuvěřitelným výkonům a na svazových soutěžích jsme sbírali cenné kovy ve všech kategoriích. Stmelování kolektivu neprobíhalo jen na soustředěních, ale i na Slavnosti meče nebo na letní kempu s velmistrem Hwang Ho Yongem ve Sklárně u Žihle. V prosinci složil Aleš Císař, BBS zkoušky na IV.Dan. V závěru roku byl mezi desítkou nejúspěšnějších sportovců Českokrumlovska vyhlášen Ing. Milan Prokeš a v kategorii osobností sportu byl oceněn JUDr. Jiří Císař.

2011

Kromě spousty vydařených ukázek na plesech a dětských dnech zorganizovala Taekwon-do škola Velešín ITF naučnou hru pro své žáky zaměřenou na historii a válečné hrdiny Velešína. Na začátku července se konala již čtvrtá Slavnost meče a Po stezkách s rysem Tajky se vydala celá řada nových stopařů. V oslavách se pokračovalo i tento rok a to když na podzimním soustřední na Svatem Kameni oslavil zakladatel a ikona naší školy Ing. Milan Prokeš oslavil narozeniny. Několik žáků naší školy začalo pravidelně navštěvovat Středisko talentované mládeže, což jim pomohlo k úspěchům nejen na poli STM, ale i celorepublikovém.

2010

Tento rok oslavilo Taekwon-do ve Velešíně 20. narozeniny. První část oslav se konala na jarním soustředění na Svatém Kameni, kde se připravily plakáty shrnující naši dvacetiletou historii. Zde se ukázaly být neocenitelné nejen kroniky, ale i fotoalba a přehled novinových článků, které Taekwon-do škola Velešín ITF vlastní. Největší oslava pak vypukla 4. září 2010 ve velešínském kinosále. Ale během roku jsme jenom neslavili. Kromě již tradičních ukázek a zkoušek na technické stupně, jsme posbírali i nemálo cenných kovů na domácích šampionátech, v dubnu vyrazili na výpravu do Střemil a v květnu do Chorvatska do Umagu na seminář s grandmasterem Choi Jung Hwa.     

2009

Tento rok by se dal nazvat rokem nových společných akcí. Kromě několika  ukázek na  maturitních plesích si ti starší z nás zopakovali taneční kroky na Svíčkovém plese. Další netradiční společnou akcí byl Absolventský koncert Františka Hüttnera v Českém Krumlově.  Poněkud mladší složení měla Taekwon-do škola Velešín ITF na první společné lyžařské akci na Kramolíně. A poznávat krásy okolí Velešína jsme vyrazili i na kolech. Taekwon-do škola Velešín ITF představila nový výchovný program pro žáky do 15 let: Po stezkách s rysem Tajkym. Řady černých pásků se rozrostly o čtyři I. Dany,  čtyři  II. Dany a  III. Dan získali 2 naši členové. Nelze opomenout účast našich členů na seminářích - regionálních, celorepublikových i mezinárodních. Škola otevřela nově kurzy v Besednicích a v Homolích.

2008

Taekwon-do škola Velešín ITF se opět několikrát prezentovala na ukázkách. Kromě několika maturitních plesů jsme se objevili i při otevírání nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kaplici, ve velešínském domě s pečovatelskou službou, českobudějovické Arpidě a na „reji čarodějnic" ve Velešíně. O letních prázninách Ing. Milan Prokeš úspěšně složil zkoušku na IV. Dan. V prosinci proběhly jedny z největších zkoušek kurzistů v novodobé éře Taekwon-Do školy Velešín ITF a naše řady rozšířilo 45 nových zájemců o námi milované korejské bojové umění sebeobrany.

2007

Největším sportovním úspěchem tohoto roku je bezpochyby získání 2 titulů Mistr České republiky. O první se zasloužil v žákovské kategorii Daniel Rolník (pět získal i titul Nejúspěšnější žák turnaje na Mistrovství Čech) a o druhý ve veteránské kategorii Ing. Milan Prokeš. Oba byli také mezi 10 nejúspěšnějšími sportovci Českokrumlovska za rok 2007. Spolu s nimi byl oceněn i Aleš Císař, BBS. Jako sportovní organizátor roku. I. Dan v tomto roce získali Daniel Rolník a Jaroslav Bartizal. Na vyšší technické stupně skládalo zkoušky celkem 99 lidí. Po úspěšných náborových ukázkách se přihlásilo do kurzu ve Velešíně i v Kaplici plno lidí, z nichž 30 složilo úspěšně zkoušky na rozšířili tak naše řady. Z tradičních akcí se opět konalo jarní i podzimní soustředění, spaní v tee-pee na Jerinu, ukázky na několika maturácích, dětské májce, výprava na Dívčí Kámen a Kleť atd.

2006

tento rok se opravdu vydařil. O sportovní úspěchy se postaral Daniel Rolník, který si z Mistrovství Čech přivezl titul Nejúspěšnějšího žáka turnaje a na listopadovém Mistrovství Čech Taekwon-Do ITF se stal absolutním mistrem České republiky v žákovské kategorii. Za tyto úspěchy byl oceněn zastupitelstvem Velešína a v prosinci byl vyhlášen Talentem Českokrumlovska. Dalším sportovním úspěchem byla účast Ing. Milana Prokeše coby reprezentanta České republiky na Mistrovství světa veteránů a juniorů v Bulharské Sofii. A i on byl za svůj sportovní výkon oceněn a byl vyhlášen jedním z 10-ti nejúspěšnějších sportovců Českokrumlovska. V tomto roce bylo složeno nevíce zkoušek na I. Dan: Ing. Milan Rouha, Martin Vrba, JUDr. Jiří Císař, Radim Linhart, Milan Prokeš ml. a na II. Dan složili zkoušky František Jeřábek a Aleš Císař, BBS.

2005

v tomto roce oslavilo Taekwon-Do 50 let od svého představení veřejnosti (11. dubna 1955) a tak si ani členové naší školy nemohli nechat ujít oslavu v pražském kině Ponrepo. Naší Taekwon-Do škole nadělil dárek Daniel Rolník, když na Mistrovství Čech získal titul „Nejúspěšnější žák turnaje". Ze sportovních úspěchů je na místě vyzdvihnout i naše veterány, jejichž kategorie se poprvé objevila na Mistrovství České republiky a z naší školy se představili hned „dvě želízka v ohni": JUDr. Jiří Císař a Ing. Milan Rouha. Milan Rouha kromě cenných kovů z mistrovství získal i titul „Sportovní rytíř Českokrumlovska". Kromě zkoušek na vyšší technické stupně se naše řady rozrostly i o další „danisty". Zkoušku na I. Dan úspěšně zvládla Mgr. Hana Císařová a Ing. Milan Prokeš se může pyšnit již III. Danem. Proběhlo tradiční jarní i podzimní soustředění na Svatém Kameni a dokonce se našel čas i na čtyř denní pobyt na Horské Kvildě. Z dalších akcí stojí určitě za zmínku účast několika našich členů na mezinárodním semináři  a na Taekwon-Do Campu v Praze.

2004

Tento rok by se dal nazvat rokem ukázek. Kromě již zaběhlých exhibic na dni dětí, při náboru do kurzu, Sportovci Velešína a dalších akcích, se členové naší školy během letních prázdnin prezentovali při nedělních večerních show na lipenské Marině. Od června má Taekwon-Do škola Velešín ITF svého maskota. Jmenuje se "Tajky" a má podobu rysa oblečeného do doboku. V srpnu se Milan a Milan Prokešovi zúčastnili letního kempu Taekwon-Do ITF v Ostravě odkud si přivezli plno zážitků, nápadů, kontaktů, ale hlavně chuti a nadšení do dalšího cvičení Taekwon-Do.

2003

Rok byl zahájen sérií ukázek Taekwon-Do a prvním kurzem pro začátečníky. V březnu byli Marcela Klimešová a Milan Prokeš junior vyhlášeni mezi 10 nejúspěšnějšími sportovci Velešína za rok 2002. V červnu složil náš trenér Ing. Milan Prokeš úspěšně zkoušky na II. Dan, a Zdeněk Mikeš jako první z řad Taekwon-Do školy Velešín ITF získal I. Dan. Zkoušky na vyšší technické stupně probíhaly před korejským mistrem Hwang Ho Yongem VIII. Dan a od září začala Taekwon-Do škola Velešín ITF pořádat pravidelné semináře pro 2. kup a vyšší technické stupně pod vedením našeho mistra. Na podzim byl otevřen druhý kurz pro začátečníky. Kromě dvou soustředění na Svatém Kameni se kolektiv školy stmeloval i při mnoha dalších akcích: závody, brigády, ukázky, oslavy apod.

2002

Od března má naše škola 4 kvalifikované rozhodčí. Zkoušky na vyšší technické stupně se už konaly pod vedením pana Rostislava Kaňky IV. Dan. Letní tábor Energetik byl v létě zničen povodněmi a tak se podzimní soustředění konalo poprvé na Svatém Kameni. No a protože tento rok byl po závodní stránce obzvláště vydařený, nominovala naše škola několik členů mezi úspěšné sportovce Českokrumlovska. Mezi deseti nejúspěšnějšími sportovci Českokrumlovska byla vyhlášena Marcela Klimešová (hostování v Naeryo chagi ČB, ale členka Taekwon-Do školy Velešín ITF), sportovním kolektivem byl vyhlášen velešínský tým žáků (Prokeš jun., Gondek, Linhart, Leher, Tácha) a sportovním talentem roku 2002 Milan Prokeš jun. Místopředseda školy Aleš Císař přes rok zamakal a pyšníme se novými mikinami, tričky, znaky na dobocích, razítkem, hlavičkovým papírem apod.

2001

Taekwon-Do škola Velešín ITF trénovala již 4x týdně a na závodech se začaly objevovat první úspěchy. Do Střediska talentované mládeže byli z našich řad vybráni 4 žáci. K Taekwon-Do se začali vracet bývalí členové, odstartovala se éra brigád a ukázek. V září se konalo první soustředění Taekwon-Do školy Velešín ITF v letním táboře Energetik. Zkoušky na vyšší technické stupně probíhaly před panem Miroslavem Galbačem IV.Dan. Od listopadu má naše škola nový znak v barvách města Velešín.

2000

V březnu a v listopadu proběhly zkoušky na vyšší technické stupně před mistrem Hwang Ho Yongem. Vzhledem k věku a k technickým stupňům členů školy se závodů účastní jen minimální počet lidí.

1999

Začínáme znova: Ing. Milan Prokeš dal oficiálně zaregistrovat Taekwon-Do školu Velešín ITF. Členy školy byly převážně děti. Bývalí členové Taekwon-Do klubu Velešín buď přestoupili k Taekwon-Do WTF nebo přestali cvičit úplně. Reprezentantka ČR v Taekwon-Do ITF Marcela Klimešová od tohoto roku hostuje v Naeryo chagi České Budějovice.

1998

Naprostý útlum činnosti v oblasti Taekwon-Do ITF.

1997

Tento rok by se dal nazvat rokem změn. Část našich závodníků měla chuť zkusit něco jiného a tak se začala kromě závodů v Taekwon-Do ITF účastnit i závodů v Taekwon-Do WTF a v kickboxu. Jejich výsledky byly sice obdivuhodné, ale Taekwon-Do klub Velešín se dostal do nepříjemných sporů s Českým svazem Taekwon-Do ITF, odešla většina bývalých členů a klub se zmítal v nerozhodnosti jakou cestou se vydat dál.

1996

Po téměř třech letech se v tělocvičně SOU ve Velešíně konala ukázka Taekwon-Do. V únoru proběhl pokus o shromáždění všech současných, ale i bývalých členů Taekwon-Do klubu Velešín. Jan Kubín se aktivně angažoval v českém svazu Taekwon-Do ITF. Oba bratři Kubíni náš klub výborně reprezentovali jak doma, tak na mezinárodní scéně. Po neshodách se svazem se však rozhodli odejít z reprezentace ČR. Do juniorské reprezentace České republiky v Taekwon-Do ITF se dostala Marcela Klimešová a ostudu našim klubovým barvám také rozhodně nedělala. V září se na Energetiku konalo společné soustředění SK Pedagog, Velešína, dorazili i nadšenci z Narama Plzeň a Lišova. Velešáků bylo oproti minulým soustředěním podstatně víc a ještě se k nám připojil oddíl velešínského aerobiku. V prosinci byli mezi deseti nejúspěšnějšími sportovci českokrumlovska oceněni Petr a Jan Kubínové.

1995

Od února tohoto roku začal klub užívat nový znak se žralokem. Tentýž měsíc proběhly změny ve vedení Českého svazu Taekwon-Do ITF, sestavila se nová reprezentace na základě úspěchů na závodech měl náš oddíl hned 3 žhavá želízka v ohni: Honzu Kubína, Petra Kubína a Romana Špičku. Na konci letních prázdnin se za účasti pouhých 6 členů našeho klubu konalo 2. společné soustředění Velešína s SK Pedagog na Energetiku. V prosinci se na republikových závodech prosadili i někteří nováčci z našeho klubu, Kubíni opět bodovali na mezinárodních závodech a Petr Kubín byl vyhlášen jedním z deseti nejúspěšnějších sportovců Českokrumlovska za rok 1995.

1994

Především českobudějovická část klubu navázala na předchozí úspěchy v závodech, bratři Kubíni složili zkoušky na I. Dan, proběhlo první společné soustředění oddílů SK Pedagog a Taekwon-Do klubu Velešín v letním táboře Energetik u Blanska a v prosinci se na Pedagogu konaly jedny z nejtvrdších a zároveň nejrozporuplnějších zkoušek na vyšší technické stupně před panem Eminem Durakovičem a panem Miroslavem Galbačem.

1993

Hned na začátku roku byl náš klub obohacen o 3 posily: Jana Kubína, Petra Kubína a Romana Špičku, kteří k nám přestoupili z českobudějovického Pedagogu. A protože kluci byli opravdu dobří, přihlásili se v říjnu na turnaj v kickboxu semi-contaktu v Českých Budějovicích. V turnaji měli úspěch a tak netrvalo dlouho a všichni tři byli přihlášeni na Mistrovství Evropy IASKA Klubů v semi-contaktu, který se konal v Hradci Králové. A jak to dopadlo? Honza Kubín se stal mistrem Evropy v boji mužů do 65kg a Petr Kubín přivezl do Velešína bronzovou medaili z boje mužů do 58kg. Z Českých Budějovic začalo do Velešína dojíždět stále více lidí a během roku vznikla tzv. budějovická pobočka Velešína. Trénovalo se ve Velešíně, ale i v ČB v Rožnově v Judo tělocvičně a v tělocvičně SPŠ. Taekwon-Do klub Velešín se tak rozrůstal o nové členy, ale zároveň se začali vytrácet ti nadšenci, kteří stáli u zrodu Taekwon-Do ve Velešíně.

1992

V polovině února se našemu klubu podařilo navázat spolupráci s panem Jiřím Gazdou, který byl jedním z prvních cvičenců Taekwon-Do v ČSFR. Kromě pomoci s technikami zasvětil pan Gazda naše členy i do filozofické roviny Taekwon-Do a my tak pomalu začali chápat, že Taekwon-Do není jenom nějaké cvičení, ale že vše má svůj smysl a řád. V dubnu velešínské Taekwon-Do zažilo velký svátek, protože k nám poprvé zavítal mistr Hwang Ho Yong IV. Dan, aby shlédl náš trénink a přezkoušel naše členy a udělil jim vyšší technické stupně. V létě se většina členů zúčastnila soustředění v Kunžaku a protože to nestačilo, tak se pokračovalo ještě v letním táboře pod Fialákem. Proběhlo několik ukázek Taekwon-Do, tentokrát již plně v režii velešínského klubu, vyhrálo se pár závodů a cvičilo se a cvičilo se a cvičilo se.

1991

Hned v lednu se v tělocvičně SOU ve Velešíně s pomocí českobudějovických taekwondistů konala ukázka. Úspěch byl nečekaný: celkem přišlo asi 320 diváků a do prvního kurzu se přihlásilo 63 zájemců. Samozřejmě, že ne všichni vydrželi, ale klub rozšířil svou členskou základnu o minimálně 30 nadšenců. Celý rok se nesl v duchu utužování charakterů, stmelování kolektivu a propagace Taekwon-Do. Z podařených akcí uveďme: zimní soustředění v iglů, vymýšlení znaku klubu, tábor na Malčickém potoce, otevření dalšího kurzu a v neposlední řadě i úspěšná reprezentace na soutěžích.

1990

V sobotu 8. prosince byl nad pohárem z borůvek, sójových vloček, pudinku a bůhví čeho ještě založen Taekwon-Do klub Velešín. Zakládajících členů bylo 5: Ing. Milan Prokeš (předseda), Ing. Stanislav Kysela (hospodář, jednatel), Václav Kozel, Martin Kozel a Zuzana Kozlová. Pravda, moc členů klub neměl, ale zapálení této hrstky nadšenců pro Taekwon-Do by vydalo za celý regiment.
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA