Zkoušky před velmistrem 22.11. Velešín
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA