Zkoušky na žákovské stupně
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA