Předání Danových certifikátů 14.02.2006
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA